Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Μίσθωση μηχανημάτων στο πλαίσιο της πρόληψης, για την αντιμετώπιση των αναγκών πολιτικής προστασίας της Δ.Ε. Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου»

 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕ Τριταίας

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ

Προκήρυξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης έργου

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«Αύξηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το Δημοτικό Κατάστημα και το Γυμνάσιο-Λυκειακές  Τάξεις Χαλανδρίτσας Δήμου Ερυμάνθου» (Κωδικός MIS 5073757) (CPV:45262600-7) προϋπολογισμού μελέτης 954.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

1._22PROC011926072-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΥΞ ΕΝΕΡΓ.ΑΠΟΔ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

2._22PROC011926745-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.Τεχνική Έκθεση_S

4.Προυπολογισμός_S

5.Τιμολόγιο_S

6.Τεχνικη Συγγραφη Υποχρεώσεων Αρχ & Η_Μ_S

7.Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8.Γεν. Συγγρ.Υποχρ_S

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διοργάνωση των Εκθέσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου» Προϋπολογισμού 47.980,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.1.–21PROC009128117-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜ.ΕΚΘ.ΕΞΟΠΛ. 1.2.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –6ΥΥΠΩΡΕ-Υ60 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤ.ΠΡΟΥΠΟΛ_signed 3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed 4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ. 5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed 6.ΤΕΥΔ

Προκήρυξη διαδικασίας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερυμάνθου, για τα έτη 2021-2022”

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών οδοποιίας και άλλων έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου Ερυμάνθου από φθορές (ΣΑΕ 055)» Προϋπολογισμού: 199.999,03 €

Ο Δήμος Ερυμάνθου, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών οδοποιίας και άλλων έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου Ερυμάνθου από φθορές (ΣΑΕ 055)», προϋπολογισμού:  199.999,03 € (με ΦΠΑ).

Το έργο του θέματος θα εκτελεστεί στον Δήμο Ερυμάνθου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 55 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθ. 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Πρόγραμμα Πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’  βαθμού της Χώρας”.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερυμάνθου (www.erymanthou.gr ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ.10.

Ανακοινωση εργου στην ιστοσελ του ΔΗΜΟΥ_signed