Δημοτική Αρχή

Κατηγορίες:

Θάνος Καρπής

Δήμαρχος

Ο Θάνος Καρπής ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου Ερυμάνθου από την 1η Ιανουαρίου του 2011

Βγενόπουλος Απόστολος

Αντιδήμαρχος

Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παιδείας, Ηλεκτροφωτισμού, Αθλητισμού, καθώς και για θέματα Δημοτικής Ενότητας Τριταίας.

Κανελλάκης Περικλής

Αντιδήμαρχος

Yπεύθυνος Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων, καθώς και πολιτιστικών & νεολαίας.

Μανέττας Ιωάννης

Αντιδήμαρχος / Βοηθός

Υπεύθυνος επισκευής και συντήρησης των Δημοτικών υποδομών, του Γραφείου Κίνησης, της Πολιτικής Προστασίας, της άρδευσης και της Καθαριότητας.

Παπαναγιώτου Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος

Υπεύθυνος Δημοτικού Φωτισμού και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, Απασχόλησης, Αγροτικών και Κτηνοτροφικών θεμάτων, Εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και για θέματα που αφορούν τη Δ.Ε. Λεοντίου.

Γιαρκιάς Νικόλαος

Βοηθός Δημάρχου

Βοηθός Δημάρχου (Εντεταλμένος Σύμβουλος) σε θέματα Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης

Back to top