ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ26940 614432694061443
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ26940312092694031209
ΙΣΩΜΑ26940614572694061457
ΛΕΟΝΤΙΟ26940425662694042566
ΣΚΙΑΔΑ26940532472694053247
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ26940512502694051250
ΦΑΡΕΣ26940613682694061368
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ26940221882694022519
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ26940223172694022317
ΦΑΡΕΣ26940613672694062110
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ26940514852694051581
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ26940312022694031202
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ26940314972694031497
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ26940 22815
ΦΑΡΡΩΝ26940 62041
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ26940 61519
ΙΣΩΜΑΤΟΣ26940615432694061547
ΣΚΙΑΔΑ2694053247
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ2694031277
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ26940 51460

Ευρετήριο