Ενημέρωση

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης

 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Tετάρτη και ώρα 07:00, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημαρχείου στη Χαλανδρίτσα,

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ερυμάνθου έτους 2020
  2. Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Ερυμάνθου έτους 2020

 

 

 Ο Πρόεδρος

 

 

 

 Γεώργιος Κουραχάνης Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης_2019 Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου(5η ειδική συνεδρίαση)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημαρχείου στην Χαλανδρίτσα, την 01-12-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, με μοναδικό θέμα: «Αποδοχή Παραίτησης Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου(παρ. 8 άρθρο 64 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 )
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Ζώης Μαρτζάκλης
Πρόσκληση αποδοχή παραίτηση γραμματέα Δ.Σ και εκλογή νέου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 » ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής