Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Θέμα: Δημοσιοποίηση της αρ. πρωτ. 4251/23-5-18 (3ης) τροποποίησης της υπ. αρ. 13849/14-12-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) του ΠΑΑ 2014-2020.

Σας κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. 4251/23-5-18 τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) του ΠΑΑ 2014-2020, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (1984 Β΄/01-06-2018) και όπως αναρτήθηκε στο διαύγεια (Ψ2ΧΝ4653ΠΓ-ΥΤΧ).

Η παραπάνω τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές στο άρθρο 12 της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

«Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018. Η δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέγει ‘‘Νέα Υποβολή’’. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πενταψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΕΛ (π.χ. ΣΒΕΛ-27151). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/07/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας, ορίζεται η 20/07/2018. Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος».

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Οι Γεωπόνοι

Ο. Χαρτά, Φ. Αγγελακόπουλος

Παρακαλούμε δείτε τα συννημένα αρχεία:

3η τροποποίηση Ψ2ΧΝ4653ΠΓ-ΥΤΧ

ΦΕΚ 3η τροποίηση 1984_01-06-2018

ΚΛΑΔΕΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών ή στις παρυφές αυτών, να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό τους από τα ξερά χόρτα προς αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς.

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση:

ΚΛΑΔΕΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Καλούμε όλους τους δημότες του Δήμου να κάνουν ορθολογική και λελογισμένη χρήση νερού, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη  θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και σεβόμενοι το δικαίωμα όλων των καταναλωτών ύδρευσης να έχουν πρόσβαση στο πολύτιμο και αναγκαίο αγαθό που λέγεται νερό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 29/5/2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημαρχείου στη Χαλανδρίτσα, την 29η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29/5/2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

Back to top