Ειδοποιήσεις

ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Σας κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. 5824/5-7-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ. καθώς και το αρ. πρωτ. 214603/485/11-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε. και σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020 σύμφωνα με την τροποποίηση του ποσού που διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο και διαμορφώνεται σε 30.349.000 €. Τα συνημμένα έγγραφα αναρτώνται προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καθώς και αυτοί οι οποίοι απαιτείται να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά (δυνητικοί δικαιούχοι).

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Οι Γεωπόνοι

Ορσαλία Χαρτά, Φίλιππος Αγγελακόπουλος

 

Παρακαλούμε, δείτε τα συνημμένα έγγραφα:

αρ 5824_5-7-2018 Απόφαση 5ης Τροποποίησης της αρ 8837_14-10-16 ΥΑ-1

ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6 1

 

Πρόσκληση σύγκλησης 1ης έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018

Στην Χαλανδρίτσα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημαρχείου, την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης όπως αναγράφεται στην πρόσκληση.