Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: EVAGELOS TSILIGAS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ(Α/Α: 190647)

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων δημοτικών κτιρίων. Δημοτικό κτίριο πρώην δημοτικό σχολείο Μανεσίου και Δημοτικό Κτίριο 2 – χώρος άσκησης Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων -εντός του χώρου του Δημοτικού Σχολείου Φαρρών»(CPV: 45111100-9),προϋπολογισμού 49.996,09 € (40.319,43€ + 9.676,66 € ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.181 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ).
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 5724 /12-07-2022 Νο 37 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : Ψ3Κ9ΩΡΕ-ΛΡΚ).

2. Προϋπολογισμός καθ_s  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ.–22PROC011089370  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΕ_signed  1.Τεχνική Έκθεση καθ_s

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 190750)

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά»(CPV: 44112000-8),προϋπολογισμού 44.925,87€ (36.230,54€ + 8.695,33€ ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7336.012 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από ίδιους πόρους).

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 4577 /06-06-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΨΙΒΜΩΡΕ-1Ω9)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΕ  22PROC011072195-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  1 Τεχνική Έκθεση Ανάπλ Σκιαδά_s  2 Προυπολογισμός Αναπλ Σκιαδα_s

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2022 ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 2022