Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: EVAGELOS TSILIGAS

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΓΙΑ ΤO ΕΤOΣ 2023

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», προϋπολογισμού 190.228,15 ΕΥΡΩ, με το Φ.Π.Α.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 (315), ως εξής:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 8/3/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (315), ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 9/3/2023 και ώρα 10 π.μ..
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

23PROC012181057 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023  9ΗΙΑΩΡΕ-ΧΦΦ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου,
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», προϋπολογισμού 222.011,83 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 (315), ως εξής:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18/1/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (315), ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 25/1/2023 και ώρα 10 π.μ..
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

 

92ΛΣΩΡΕ-ΚΚΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2023   ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2023_2  22PROC011936583 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Εργασίες ανάπλασης στη θέση “Πλατάνια’’ Χαλανδρίτσας» (CPV: 44112000-8),προϋπολογισμού 35.334,90 € (28.495,89 € + 6.839,01 € ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.026 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους).
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 10546 /09-12-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 644ΔΩΡΕ-Υ43)

Σημειώνεται ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 2.065.867,28 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ , Νομός Αχαΐας – GR 250.08, Χαλανδρίτσα, Ελλάδα – τηλ: +30 26943 60333 – fax: +30 26943 60331 – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@erymanthou.gr, Ιστοσελίδα: http://www.erymanthou.gr, αρμόδιοι για πληροφορίες Ευάγγελος Τσιλίγκας (μελέτη-τεχν. Προδιαγραφές) τηλ: 26943 60330 και Κανελλάκης Ηλίας (υπεύθυνος διαγωνισμού) τηλ: 26943 60324.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:
-Την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου ΤΣΕ που θα τοποθετηθούν σε εκατόν εννέα (109) θέσεις του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ερυμάνθου, απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, τηλεχειρισμός και αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν ένδεκα (11) Γεωτρήσεις, τριάντα εννέα (39) Δεξαμενές, τέσσερα (4) Αντλιοστάσια και πενήντα πέντε (55) εισόδους σε οικισμούς.
-Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στην έδρα του Δήμου στη Χαλανδρίτσα και απ’ όπου θα εκτελείται η παρακολούθηση του συνόλου του εγκατεστημένου συστήματος αυτοματοποίησης του δικτύου ύδρευσης. Επίσης, πέραν του ΚΣΕ που θα εγκατασταθεί στην Χαλανδρίτσα, προβλέπεται η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύων από κάθε «πρωτεύουσα» των πρώην Καποδιστριακών Δήμων ή Κοινοτήτων ήτοι στο Καλέντζι, στο Λεόντιο και το Σταυροδρόμι μέσω του διαδικτύου από υφιστάμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (ΦΣΕ) τύπου laptop.
– Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας
– Τεκμηρίωση – δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος (1 μήνας).

ΨΠ5ΠΩΡΕ-82Χ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt, ΩΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (SCRAP) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου

Διακηρύσσει ότι, στις 14 Δεκεμβρίου του 2022 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 165/2022 (ΑΔΑ: 9935ΩΡΕ-5Ι6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας, που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100 lt, ως άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (SCRAP) του Δήμου Ερυμάνθου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛ ΚΑΔΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ_signed

Ρ6ΜΜΩΡΕ-Φ7Υ_signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ(Α/Α: 190647)

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων δημοτικών κτιρίων. Δημοτικό κτίριο πρώην δημοτικό σχολείο Μανεσίου και Δημοτικό Κτίριο 2 – χώρος άσκησης Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων -εντός του χώρου του Δημοτικού Σχολείου Φαρρών»(CPV: 45111100-9),προϋπολογισμού 49.996,09 € (40.319,43€ + 9.676,66 € ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.181 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ).
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 5724 /12-07-2022 Νο 37 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : Ψ3Κ9ΩΡΕ-ΛΡΚ).

2. Προϋπολογισμός καθ_s  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ.–22PROC011089370  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΕ_signed  1.Τεχνική Έκθεση καθ_s

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 190750)

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά»(CPV: 44112000-8),προϋπολογισμού 44.925,87€ (36.230,54€ + 8.695,33€ ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7336.012 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από ίδιους πόρους).

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 4577 /06-06-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΨΙΒΜΩΡΕ-1Ω9)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΕ  22PROC011072195-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  1 Τεχνική Έκθεση Ανάπλ Σκιαδά_s  2 Προυπολογισμός Αναπλ Σκιαδα_s

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2022 ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 2022