Ενημέρωση

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα τμήματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ερυμάνθου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ερυμάνθου, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ερυμάνθου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ερυμάνθου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα
προγράμματα:
Α/Α   ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

  1. Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες / 10
  2. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας / 25
  3. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία / 25
  4. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών / 25
  5. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες / 25
  6. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή / 25
  7. Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις / 25
  8. Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) / 50
  9. Εργαστήρι μουσικής / 50
  10. Βασικά Αγγλικά Α1 / 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Ταχ. Διεύθυνση: Χαλανδρίτσα Τ.Κ. 25008,

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 12-2-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 12-2-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ