Ανάπτυξη

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2014 – 2020

Σας ενημερώνουμε ότι από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2014 – 2020, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis.

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων, για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους. Το ποσό στήριξης είναι ίσο με 14.000 € για κάθε δικαιούχο.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης καθώς και περίληψη αυτής, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι, οι προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερόμενων στο υπομέτρο 6.3.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Οι Γεωπόνοι

Ορσαλία Χαρτά, Φίλιππος Αγγελακόπουλος

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3

Ενημερωτική – Αγροτική Εκδήλωση

Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα: 8:00μ.μ. – Ενημερωτική Εκδήλωση για τους αγρότες, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. (νέο Δημαρχείο – Χαλανδρίτσα)

  • ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ολοκληρώθηκε η «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας»

Ολοκληρώθηκε το έργο της «Παράκαμψης Χαλανδρίτσας», που συνδέει την Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, πρώην «111» με τον υπόλοιπο ορεινό όγκο, παρακάμπτοντας τη Χαλανδρίτσα, επιτυγχάνοντας καλύτερη και ασφαλέστερη διέλευση.
Είναι ένας σύγχρονος δρόμος με συνολικό μήκος είναι 3.400 μ., με τρεις κόμβους, ολοκληρωμένα τεχνικά έργα, σήμανση, διαγράμμιση και ηλεκτροφωτισμό (θα συνδεθεί με τη ΔΕΗ τις επόμενες ημέρες).
Πηγή: http://www.kalavrytanews.com/2017/03/blog-post_174.html