Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ(Α/Α: 190647)

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων δημοτικών κτιρίων. Δημοτικό κτίριο πρώην δημοτικό σχολείο Μανεσίου και Δημοτικό Κτίριο 2 – χώρος άσκησης Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων -εντός του χώρου του Δημοτικού Σχολείου Φαρρών»(CPV: 45111100-9),προϋπολογισμού 49.996,09 € (40.319,43€ + 9.676,66 € ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.181 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ).
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 5724 /12-07-2022 Νο 37 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : Ψ3Κ9ΩΡΕ-ΛΡΚ).

2. Προϋπολογισμός καθ_s  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ.–22PROC011089370  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΕ_signed  1.Τεχνική Έκθεση καθ_s