Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΓΙΑ ΤO ΕΤOΣ 2023

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», προϋπολογισμού 190.228,15 ΕΥΡΩ, με το Φ.Π.Α.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 (315), ως εξής:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 8/3/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (315), ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 9/3/2023 και ώρα 10 π.μ..
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

23PROC012181057 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023  9ΗΙΑΩΡΕ-ΧΦΦ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2023