ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ