Πρόσκληση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ιατρό εργασίας

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται για την ανάθεση της δαπάνης – υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβή Ιατρού Εργασίας”. Το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ