«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/18)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018