Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 Ν.4555/19-07-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ