Πρόγραμμα Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019

Εκδόθηκε το ακόλουθο πρόγραμμα εκλογής για τις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 από τον Δήμο Ερυμάνθου, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.3852/2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ