ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 3ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση 3ης έκτακτης συνεδρίασης