ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόσκληση 6ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμουλίου