ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε ΤΡΙΤΑΙΑΣ(γενική) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ