Δημοτικό σχολείο Φαρρών

Το Δημοτικό Σχολείο Φαρρών αναβαθμίστηκε ως 4/θ από το σχολικό έτος 2011-2012, ύστερα από τη συνένωση του με το πρώην 1/θ Δημοτικό Σχολείο Δαφνούλας. Μέχρι τότε λειτουργούσε ως 3/θ και ολοήμερο. Από το 2002 μέχρι το 2009 λειτουργούσε άλλοτε ως 5/θ, 6/θ ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Από το 2012-2013 λειτουργεί ως 5/θ εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού των μαθητών. Κατά τα 2 τελευταία έτη λειτουργεί το τμήμα ΖΕΠ Ι και το τμήμα ΖΕΠ ΙΙ, στο οποίο φοιτούν με εξειδικευμένο πρόγραμμα οι ρομά και οι αλλοδαποί μαθητές.
Από το Ιούνιο του 2014 το σχολείο αναβαθμίστηκε σε 6/θ μετά από τη συνένωση με το πρώην 2/θ Δημοτικό Σχολείο Κριθαρακίων και έτσι έγινε σύγχρονο με κάθε εκπαιδευτικό στην τάξη του, χωρίς συνδιδασκαλίες και με εισαγωγή της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Γαλλικών).

Διεύθυνση

Φαρραί,
Δήμος Ερυμάνθου, Αχαϊας

Άνοιγμα σε Χάρτες Google