Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σταροχώρι

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σταροχώρι

Σταροχώρι Αχαΐας, GR