Ο Δήμος Ερυμάνθου είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και προήλθε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Τριταίας, Φαρρών και των κοινοτήτων Καλεντζίου και Λεοντίου.

Περιοχή: 582,9 km²

Περιφερειακή ενότητα: Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας

Διοικητική περιφέρεια: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αξιοθέατα

Διαμονή