ΘΕΜΑ: «Σύσταση προσωρινών υποστηρικτικών δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19»

ΑΠΟΦ-20 Σύσταση υποστηρικτικών δομών κοινωνικής πρόνοιας