ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018