ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής