ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ερυμάνθου »_Ορθή επανάληψη

Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων Ο.Ε