ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ