Ο Δήμος Ερυμάνθου είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και προήλθε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Τριταίας, Φαρρών και των κοινοτήτων Καλεντζίου και Λεοντίου. Έδρα του δήμου είναι η Χαλανδρίτσα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανα δημοτική ενότητα, παρακαλούμε επιλέξτε:

Επισκεφτείτε το Δήμο Ερυμάνθου

Σημεία ενδιαφέροντος: