ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ερυμάνθου, βάσει της ΚΥΑ 13776/27-02-2020(ΦΕΚ 648/27-02-2020, τεύχος Β΄) των Υπουργών Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας συστήνει σε όλους τους δημότες, να συμμορφωθούν με το περιεχόμενό της .

Από το γραφείο Δημάρχου

ΚΥΑ-13776-27.02.2020-ΦΕΚ-648-27.02.2020-τεύχος-Β