Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Ερυμάνθειας

Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου με τίτλο : «Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Ερυμάνθειας” προϋπολογισμού 4.700.000,00 € με το ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Ε.Τ.Π.Α. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι” ΕΣΠΑ (2007-2013) καθώς και από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα” ΣΕΣ (2014-2020).

Θέση Σχολικού Συγκροτήματος

Back to top