ΒΟΗΘΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κατηγορίες:

Γιαρκιάς Νικόλαος

Βοηθός Δημάρχου

Βοηθός Δημάρχου (Εντεταλμένος Σύμβουλος) σε θέματα Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης