Βγενόπουλος Απόστολος

Αντιδήμαρχος

Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος, Παιδείας & ΔΕ Τριταίας