Θάνος Καρπής

Δήμαρχος

Η κατασκευή του δικτυακού τόπου του Δήμου μας, αποτελεί την έναρξη των διαδικασιών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και αποτυπώνει τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να επιτευχθεί έγκυρη, έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των πολιτών σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας του Δήμου.

Μέσα απ’ τις σελίδες μας επιθυμούμε να σας ενημερώνουμε για το Δήμο και τις υπηρεσίες του, για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται και που πραγματοποιούνται, για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και υλοποιούνται, για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που έχουμε και την πορεία εκτέλεσής του, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις ενέργειες που κάνουμε για την επίλυσή τους.

Η δικτυακή μας πύλη αποτελεί σημείο αμφίδρομης επικοινωνίας των επισκεπτών με τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες του Δήμου και δίνει βήμα έκφρασης στον πολίτη.

Φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε έναν εναλλακτικό δίαυλο επικοινωνίας με όλους εσάς τους περιηγητές του διαδικτύου και σας καλούμε να προχωρήσουμε μαζί ώστε μέσα από τους ηλεκτρονικούς διαδρόμους, να αναπτύξουμε δεσμούς και σχέσεις επικοινωνίας για το καλό του Δήμου Ερυμάνθου και το μέλλον του τόπου μας.

Ο Δήμαρχος,

Θάνος Καρπής