Παπαναγιώτου Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος

Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού, Απασχόλησης, Άδειες Καταστημάτων & Λαϊκών Αγορών, Αγροτικής-Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης & Δ.Ε. Λεοντίου