Κανελλάκης Περικλής

Αντιδήμαρχος

Yπεύθυνος Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων, επικοινωνίας, πολιτισμού & νεολαίας.