Παρασκευόπουλος Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών θεμάτων

Παρασκευόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη

Έως το 2015 εργάστηκε στον τραπεζικό κλάδο σε διάφορες θέσεις ευθύνης.  Είναι  πατέρας τριών παιδιών.