Χρήσιμα τηλέφωνα Δήμου Ερυμάνθου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤΗΛΕΦΩΝΑΦΑΞ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ2694360300 - 12694360331
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2694360312 / 26943603132694022086
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ2694360335 / 2694360327 / 2694360328
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2694360333
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ2694360317
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ2694360318
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2694360333
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ2694360319 / 26943603212694022930
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2694360316
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2694360329 / 2694360330
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ2694360326
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δημ. Συμβ. & Oικ. Eπιτρ.2694360332
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ2694360322 / 2694360323 / 2694360324
ΕΣΟΔΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ2694360325
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ2694360315
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Προϊοστάμενος2694360329
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ2694360330
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΕΡ)26943603202694360331
Κ.Ε.Π. 222 (Δ.Ε. ΦΑΡΡΩΝ)26940229402694022001

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤΗΛΕΦΩΝΑΦΑΞ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ2694051643 / 2694051645
Κ.Ε.Π. 799 (Δ.Ε. ΤΡΙΤΑΙΑΣ)26940513112694051305
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ26940314952694031485
Κ.Ε.Π. 151 (Δ.Ε. ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ)26940314952694031485
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ26940425732694042573
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (Δ.Ε. ΦΑΡΡΩΝ)2694061424
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (Δ.Ε. ΤΡΙΤΑΙΑΣ)2694051644
Κ.Δ.Α.Π.2694071477
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ26940225062694022507