Σύγκληση δια περιφοράς Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερυμάνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ